Jak wspomagać dziecko w rozwoju psychoseksualnym? Warsztat skierowany jest do osób, które chcą wspierać dziecko w rozwoju psychoseksualnym. Poza wiedzą dotyczącą edukacji seksualnej uczestnicy/czki będą mogli/ły zmierzyć się ze swoimi przekonaniami dotyczącymi seksualności i sprawdzić czy są one wspierające dla dziecka. Rodzice/opiekunowie dowiedzą się dlaczego wiedza i wsparcie dziecka w tym obszarze jest ważne i dlaczego już teraz wpływa na…