Jak wspomagać dziecko w rozwoju psychoseksualnym?

Warsztat skierowany jest do osób, które chcą wspierać dziecko w rozwoju psychoseksualnym. Poza wiedzą dotyczącą edukacji seksualnej uczestnicy/czki będą mogli/ły zmierzyć się ze swoimi przekonaniami dotyczącymi seksualności i sprawdzić czy są one wspierające dla dziecka. Rodzice/opiekunowie dowiedzą się dlaczego wiedza i wsparcie dziecka w tym obszarze jest ważne i dlaczego już teraz wpływa na dorosłe życie ich pociech.

Warsztat przygotowywany jest tak aby był przestrzenią do wymiany doświadczeń i przygotowania się do rozmów z dzieckiem.

Zagadnienia obejmujące warsztat:

  • Jak wspomagać dziecko w rozwoju psychoseksualnym?
  • Akceptacja seksualności dziecka. Jak to zrobić?
  • Etapy rozwoju psychoseksualnego.
  • Jak rozmawiać z dzieckiem o „tych sprawach”?

Więcej informacji w sprawie warsztatu

  • kontakt@edukacjapozanurtem.pl
  • 786 630 162